KompetensUtvecklingsInstitutet

Vad är prövning?

Uppdaterad

Prövning i Stockholm

Om du vill höja ditt kursbetyg eller tentera av en kurs på egen hand, kan du göra en så kallad prövning. Prövning innebär att du blir bedömd och får betyg på hela kursen på en gång. 

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand. En prövning består av en skriftlig och i de flesta fall även muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du har kunskaper motsvarande kunskapskraven i den av Skolverkets fastställda kurs- och ämnesplanen. Det kan också förekomma andra moment i prövningen som exempelvis praktiska moment. Vad som gäller för aktuell kurs får du besked om efter att du fått tid för prövning. Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner. Dessa hittar du på Skolverkets hemsida.

  • Du får inte göra en prövning på en kurs du redan är inskriven på
  • Du kan endast boka en kurs per prövningstillfälle
  • Sista anmälan 10 dagar före prövningstillfället
  • Betalning KUI tillhanda senast 1 vecka före prövningstillfället

Läs mer och gå till anmälningsformulär för prövning

Vart genomförs prövningen?

Prövningen sker på Stockholm Utbildningscenter som ligger på Drottningholmsvägen 37, Fridhemsplan, Kungsholmen.

Vad kostar prövning?

Prövningen kostar 500 kr och anmälan är bindande. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället. Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs. Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN. För att få göra en prövning måste du ha fyllt 20 år eller avslutat en gymnasieutbildning.

Läs mer om sänkt avgift under 2022

Kommuner vi har avtal med

Du måste vara folkbokförd i någon av följande kommuner för att få göra prövning hos oss. Är du skriven i någon annan kommun än dessa vänder du dig till den kommunen för att bli inskriven för prövning. Här kan du se de kommuner som vi har avtal med ››

Betalning

Du får information skickad till din angivna e-postadress om hur du betalar din prövning. Prövningen kostar 500 kr och anmälan är bindande. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället. Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs. Inte förrän vi ser att du betalt får du din kallelse.

Kallelse till prövningstillfälle

När vi mottagit din betalning får du en kallelse till din angivna e-postadress. Prövningen måste vara betald för att få genomföras.

Prövning i kurs som har APL (praktik)

För att göra i prövning i en kurs som innehåller APL (praktik) behöver du ha yrkeserfarenhet inom kursens ämnesområde. Se kurser i anmälningsformuläret som har * bakom namnet. Din arbetsgivare behöver bekräfta din erfarenhet via ett arbetsgivarintyg där det ska framgå hur länge du arbetat, i vilken omfattning (heltid, deltid, timmar) och vilka arbetsuppgifter du har haft. Arbetsgivarintyget som ska fyllas i av din arbetsgivare får du av oss när du anmält dig till prövningen.

Läs mer och gå till anmälningsformulär för prövningwarning Created with Sketch.