KompetensUtvecklingsInstitutet

När ska jag lämna in min Ansökan?

Uppdaterad

Kommunerna har oftast en sista ansökningsdag.

Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information om vilka datum som gäller för dig.

Se våra avtalskommuner.