KompetensUtvecklingsInstitutet

När ska jag lämna in min Ansökan?

Uppdaterad

Kommunerna har oftast en sista ansökningsdag. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information om vilka datum som gäller för dig. Se våra avtalskommuner.