KompetensUtvecklingsInstitutet

Får alla sökanden plats?

Uppdaterad

Nej, om det är fler sökande än det finns plats för gör kommunen ett urval.

Den med kort tidigare utbildning har företräde framför den som har längre utbildning.

Har du frågor om behörighet kontaktar du vuxenutbildningen i din kommun. Se våra avtalskommuner.


Läs mer om behörighet på
Skolverkets hemsida

Guide taggad med: Antagning