KompetensUtvecklingsInstitutet

Hur beställer/får jag tag på mina betyg om jag bor i Stockholm?

Uppdaterad

Beställa betygsutskrift - för dig som läst via KUI Stockholm

Betyg skickas inte till dig automatiskt när du avslutat kurser inom vuxenutbildningen, du behöver beställa dem. Betyg kan utfärdas tidigast 30 dagar efter kursslut. Därefter tillkommer en handläggningstid på ca 14 dagar.

Beställ betygsutskrift - Stockholms stad och Nacka kommun

Stockholms stad

Nacka kommun

Beställ betygsutskrift - övriga kommuner