KompetensUtvecklingsInstitutet

Hur prioriterar kommunen om det är för många ansökningar?

Uppdaterad

Det är den huvudman (kommun) som anordnar komvux på gymnasial nivå som bestämmer om en sökande ska bli antagen till utbildningen. Om samtliga behöriga sökande till komvux på gymnasial nivå inte kan antas, ska ett urval göras.

Vid urvalet ska de med störst behov av utbildning prioriteras. Reglerna om urval anger i vilken ordning olika grupper av sökande som alla har ett stort behov av utbildning ska prioriteras.

För sökande som har rätt till utbildningen ska dock inget urval göras, i och med beslutet om mottagande räknas dessa personer även som antagna till utbildningen.

Vid urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
  2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan
  3. är eller riskerar att bli arbetslösa,
  4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
  5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Källor: 20 kapitlet 2, 19–19 b och 22–23 §§ skollagen och 3 kapitlet 7 § förordningen om vuxenutbildning.

Guide taggad med: Om utbildningarna är fulla Prio vid för många ansökningar
warning Created with Sketch.