KompetensUtvecklingsInstitutet

Kan jag göra min praktik på min nuvarande arbetsplats?

Uppdaterad

Ja

Du kan genomföra din praktik på din arbetsplats dock bör du tänka på att genomföra praktiken på en annan avdelning om möjligt i och med att inte sätta dina kollegor i en svår eller komplicerad sits i att agera som handledare till en annan kollega.


Guide taggad med: APL Praktik