KompetensUtvecklingsInstitutet

Får alla sökanden plats till en yrkesutbildning?

Uppdaterad

Nej...

...om det är fler sökande till en yrkesutbildning än det finns plats för gör kommunen ett urval. Den med kort tidigare utbildning har företräde framför den som har längre utbildning.

Har du frågor om behörighet kontaktar du vuxenutbildningen i din hemkommun.

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra avtalskommuner