KompetensUtvecklingsInstitutet

Är jag behörig att läsa en yrkesutbildning hos KUI?

Uppdaterad

För att vara behörig till våra yrkesutbildningar måste du var klar med grundskolan och även SFI samt Svenska som andraspråk grundläggande (delkurs 1-4).


Om du inte läst alla kurser som krävs så kan du göra ett språktest i svenska hos din kommun för att se vilken nivå du ligger på. Om det språktestet visar att du har vad som motsvarar grundläggande svenska som andraspråk så kan du söka till oss även om du inte läst kurserna.

För att göra en språktest kan du vända dig till vuxenutbildningen i din hemkommun. Våra avtalskommuner.

Guide taggad med: förkunskaper komvuxutbildning SFI språk Svenska som andraspråk
warning Created with Sketch.