KompetensUtvecklingsInstitutet

Vilka utbildningar har KUI Yrkeshögskola?

Uppdaterad

KUI Yrkeshögskola erbjuder utbildningar på distans som ger dig specialistkompetens som verkligen efterfrågas i dagens och morgondagens verksamheter inom Vård & omsorg samt Barn & fritid. Våra utbildningar läser du på halvfart så att du kan kombinera arbete med studier.

Om studieformen Yrkeshögskola

  • Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll
  • Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
  • Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete)
  • Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa
  • De allra flesta är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN


Våra utbildningar


Omfattning: 200 YH-poäng, 80 veckor, 2 år
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Västerås/Luleå*, Linköping, Växjö/Varberg*,
Stockholm/Visby*, Malmö
Ansökan öppen: 10 feb – 5 maj till studiestarten augusti 2021

Yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet. Du läser på distans och halvfart så att du kan kombinera arbete med studier. Välkommen med din ansökan!

Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Allt fler kommuner inför titeln stödpedagog i sina verksamheter.

Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, 2 år
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieort: Stockholm
Studiestarter: 16 aug 2021, aug 2022
Ansökan öppen: 10 feb – 5 maj till studiestarten augusti 2021

Utbildningen Specialistbarnskötare vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som barnskötare och som vill bredda och fördjupa dina kunskaper. Du väljer inriktning Funktionsvariation eller Språkutveckling. 

Specialistbarnskötare är en ny kvalificerad yrkesroll som fyller kompetensgapet mellan barnskötaren och förskolläraren. Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper om exempelvis barns lärande, digitala arbetssätt, IKT som hjälpmedel, grupprocesser, didaktiska lärmiljöer och systematiskt kvalitetsarbete.

Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, 2 år
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Stockholm, Linköping, Uppsala/Umeå*, Eskilstuna/Visby*
Ansökan öppen: 10 feb – 5 maj till studiestarten augusti 2021

Utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom äldrevården.

Är du redo att ta nästa steg och utbilda dig till Specialistundersköterska inom Äldrevård? En yrkesroll som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom geriatrik.

Omfattning: 200 yh-poäng, 54 veckor
Studietakt: 75%
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Linköping/Eskilstuna*
Studiestarter: 16 aug 2021, aug 2022, aug 2023
Ansökan öppen: 10 feb – 5 maj till studiestarten augusti 2021

Yrkeshögskoleutbildningen Specialistundersköterska Psykiatri ger dig specialiserade kunskaper om exempelvis psykisk ohälsa, digitala arbetssätt, suicid och suicidprevention, hot och våld samt, prevention och återhämtning.

Är du redo att ta nästa steg och utbilda dig till Specialistundersköterska inom psykiatri? En yrkesroll som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom psykiatri. Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom psykiatri.

Omfattning: Individuell
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Stockholm, Eskilstuna/Visby, Linköping, Uppsala/Umeå
Start validering (kartläggning): Augusti 2021
Start kompletterande utbildning: September 2021
Ansökan öppen: 22 mars – 5 maj 2021 

Har du mångårig yrkeserfarenhet och stor kunskap av att vårda äldre? Vill du validera din yrkeserfarenhet för att kunna studera för en yrkeshögskoleexamen till Specialistundersköterska Multisjuka äldre? Sök vår utbildning YH-flex Specialistundersköterska Multisjuka äldre!

YH-flex Specialistundersköterska Multisjuka äldre vänder sig till dig som har omfattande yrkeskunskaper av att vårda äldre som motsvarar en betydande del av utbildningen. Du läser på distans och halvfart så att du kan kombinera arbete med studier. Välkommen med din ansökan!

Omfattning: Individuell
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Stockholm
Start validering (kartläggning): Augusti 2021
Start kompletterande utbildning: September 2021
Ansökan öppen: 22 mars – 5 maj 2021 

Har du mångårig yrkeserfarenhet och stor kunskap av att arbeta med barn? Vill du validera din yrkeserfarenhet för att kunna studera för en yrkeshögskoleexamen till Specialistbarnskötare? Sök vår utbildning YH-flex Specialistbarnskötare!

YH-flex Specialistbarnskötare vänder sig till dig som har omfattande yrkeskunskaper av pedagogiskt arbete med barn som motsvarar en betydande del av utbildningen. Du läser på distans och halvfart så att du kan kombinera arbete med studier. Välkommen med din ansökan!