KompetensUtvecklingsInstitutet

Vilka utbildningar har KUI Yrkeshögskola?

Uppdaterad

KUI Yrkeshögskola erbjuder utbildningar på distans som ger dig specialistkompetens som verkligen efterfrågas i dagens och morgondagens verksamheter inom Vård & omsorg samt Barn & fritid. Våra utbildningar läser du på halvfart så att du kan kombinera arbete med studier.

Om studieformen Yrkeshögskola

  • Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll
  • Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
  • Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete)
  • Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa
  • De allra flesta är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN


Våra utbildningar


Omfattning: 200 YH-poäng, 80 veckor, 2 år
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Linköping, Växjö/Varberg*, Stockholm/Visby*, Malmö
Studiestarter: aug 2022
Ansökan öppen: 1 februari - 17 maj till studiestarten augusti 2022

Yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet. Du läser på distans och halvfart så att du kan kombinera arbete med studier. Välkommen med din ansökan!

Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Allt fler kommuner inför titeln stödpedagog i sina verksamheter.

Läs mer om utbildningen


Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, 2 år
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieort: Stockholm
Studiestarter: aug 2022
Ansökan öppen: 1 februari - 17 maj till studiestarten augusti 2022

Utbildningen Specialistbarnskötare vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som barnskötare och som vill bredda och fördjupa dina kunskaper. Du väljer inriktning Funktionsvariation eller Språkutveckling. 

Specialistbarnskötare är en ny kvalificerad yrkesroll som fyller kompetensgapet mellan barnskötaren och förskolläraren. Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper om exempelvis barns lärande, digitala arbetssätt, IKT som hjälpmedel, grupprocesser, didaktiska lärmiljöer och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer om utbildningen


Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, 2 år
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Linköping, Uppsala/Umeå*, Eskilstuna/Visby*
Ansökan öppen: 11 februari - 17 maj till studiestarten augusti 2022

Utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom äldrevården.

Är du redo att ta nästa steg och utbilda dig till Specialistundersköterska inom Äldrevård? En yrkesroll som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom geriatrik.

Läs mer om utbildningen


Omfattning: 200 yh-poäng, 54 veckor
Studietakt: 75%
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Linköping/Eskilstuna*
Studiestarter: aug 2022, aug 2023
Ansökan öppen: 11 februari - 17 maj till studiestarten augusti 2022

Yrkeshögskoleutbildningen Specialistundersköterska Psykiatri ger dig specialiserade kunskaper om exempelvis psykisk ohälsa, digitala arbetssätt, suicid och suicidprevention, hot och våld samt, prevention och återhämtning.

Är du redo att ta nästa steg och utbilda dig till Specialistundersköterska inom psykiatri? En yrkesroll som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom psykiatri. Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom psykiatri.

Läs mer om utbildningen


YH Flex Utbildningar

Omfattning: Individuell
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Stockholm, Eskilstuna/Visby, Linköping, Uppsala/Umeå
Ansökan stängd!

Har du mångårig yrkeserfarenhet och stor kunskap av att vårda äldre? Vill du validera din yrkeserfarenhet för att kunna studera för en yrkeshögskoleexamen till Specialistundersköterska Multisjuka äldre? Sök vår utbildning YH-flex Specialistundersköterska Multisjuka äldre!

YH-flex Specialistundersköterska Multisjuka äldre vänder sig till dig som har omfattande yrkeskunskaper av att vårda äldre som motsvarar en betydande del av utbildningen. Du läser på distans och halvfart så att du kan kombinera arbete med studier. Välkommen med din ansökan!

Läs mer om utbildningen


Omfattning: Individuell
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Stockholm
Ansökan stängd

Har du mångårig yrkeserfarenhet och stor kunskap av att arbeta med barn? Vill du validera din yrkeserfarenhet för att kunna studera för en yrkeshögskoleexamen till Specialistbarnskötare? Sök vår utbildning YH-flex Specialistbarnskötare!

YH-flex Specialistbarnskötare vänder sig till dig som har omfattande yrkeskunskaper av pedagogiskt arbete med barn som motsvarar en betydande del av utbildningen. Du läser på distans och halvfart så att du kan kombinera arbete med studier. Välkommen med din ansökan!

Läs mer om utbildningen


Korta YH-utbildningar


Omfattning: 30 yh-poäng, 12 veckor
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans
Studieorter: Stockholm, Eskilstuna, Linköping
Studiestart: Vecka 7
Ansökan öppen: 12 november 2021 - 12 januari 2022

När andelen äldre ökar kommer även de som är i behov av palliativ att öka och det större krav på personalen inom vård och omsorg. Denna utbildningen ger dig kompetensen att kunna ge vård till patienter i ett palliativt skede på ett professionellt och kvalitetssäkrat sätt.

Yh-utbildningen Palliativ vård 30 YH-poäng vänder sig till dig som arbetar som undersköterska eller motsvarande inom äldreomsorg eller liknande verksamhet inom vård och omsorg. Du läser på distans och halvfart under 12 veckor så att du kan kombinera arbete med studier.

Läs mer om utbildningen


Omfattning: 30 yh-poäng, 12 veckor
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans
Studieorter: Stockholm, Västerås, Linköping
Studiestart: Vecka 7
Ansökan öppen: 12 november 2021 - 12 januari 2022

Yh-utbildningen Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention vänder sig till dig som har yrkesverksamhet inom relevant inom LSS eller socialpsykiatri/psykiatri, som exempelvis skötare, boendestödjare, stödassistent eller liknande.

Forskning tyder på potentiella effekter på befolkningens psykiska hälsa med anledning av pandemin Covid-19. Psykisk ohälsa riskerar att öka på både kort och lång sikt, många riskerar att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom på grund av situationen som råder i samhället. Personer som redan har en psykisk ohälsa är extra sårbara vid yttre stressfaktorer och riskerar att försämras i sitt tillstånd.

Läs mer om utbildningen


Omfattning: 25 yh-poäng, 10 veckor
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans
Studieorter: Stockholm, Eskilstuna, Linköping
Studiestart: Vecka 9
Ansökan öppen: 12 november 2021 - 12 januari 2022

Forskning visar att det finns stora brister gällande både kunskap och rutiner kopplat till vårdhygien och smittspridning. Genom kontinuerlig utbildning av personal kan smittspridning och risk för vårdrelaterade infektioner minska.

YH-utbildningen Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner vänder sig till dig som arbetar som undersköterska och dig som arbetar inom LSS så som skötare, elevassistent habiliteringsassistent eller liknande. Du läser på distans och halvfart under 10 veckor så att du kan kombinera arbete med studier. Välkommen med din ansökan!

Läs mer om utbildningen


Omfattning: 50 yh-poäng, 13 veckor
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans
Studieorter: Eskilstuna, Linköping
Ansökan stängd

Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska eller relevant yrkesområde (LSS) så som skötare, elevassistent habiliteringsassistent eller liknande.

Vård och omsorg blir allt mer digitaliserad och därmed ökar även behovet av kompetensutveckling av personal i Välfärdsteknik i vård och omsorg för att bedriva en kvalitetssäker vård och omsorg framöver. Ny teknik möjliggör nya arbetssätt samt utveckling av kvaliteten inom vård och omsorg samt ger bättre förutsättningar att använda resurserna mest effektivt.

Läs mer om utbildningen