KompetensUtvecklingsInstitutet

Vad är en preparandkurs?

Uppdaterad

För dig som saknar den särskilda behörigheten som krävs för vissa av våra YH-utbildningar är en preparandkurs ett bra alternativ. Kursernas innehåll är anpassat så att du, efter godkänd kurs, uppfyller behörighetskraven efter avslutad kurs.

Du bör vara medveten om att en avslutad preparandkurs inte garanterar en plats på våra utbildningar, utan endast hjälper dig att bli fullt behörig.


Självstudier på distans

Kurserna läser du på distans via webben. Du kan därför genomföra kursen helt när det passar dig eftersom den finns tillgänglig alla timmar på dygnet. Preparandkursen måste dock vara avslutad innan sista kompletteringsdag för att du ska ha möjlighet att få ett eventuellt antagningsbesked före 20 juni 2022.

Se viktiga datum på sidan Ansökan

Att genomföra kursen

Våra preparandkurser genomförs i ett och samma svep, vilket betyder att din progression i kursen inte sparas i systemet om du avslutar kursen innan den är slutförd.

Om du påbörjar en preparandkurs, är våra förväntningar på dig att du också avslutar den. Tänk på att vara väl förbered innan du påbörjar kursen.

Intyg

Efter avslutad kurs får du ett intyg som utfärdas av KUI. Antagningsenheten laddar upp intyget i din ansökan till den valda YH-utbildningen.


Kostnad

Preparandkurserna är gratis. Kurserna är dock inte CSN-berättigade.

Vem får gå en preparandkurs?

Du kan bara söka till en preparandkurs hos oss i samband med att du söker någon av våra YH-utbildningar som kräver den särskilda behörighet som preparandkursen ger.

För att kunna starta en preparandkurs måste du också uppfylla, eller genom pågående studier vara på väg att uppfylla, den grundläggande behörigheten för yrkeshögskolestudier hos KUI.


Gå till Preparandsidan


Guide taggad med: preppkurs
warning Created with Sketch.