KompetensUtvecklingsInstitutet

Vad är en preparandkurs?

Uppdaterad

För dig som saknar den särskilda behörigheten som krävs för vissa av våra YH-utbildningar är en preparandkurs ett bra alternativ. Kursernas innehåll är anpassat så att du, efter godkänd kurs, uppfyller behörighetskraven efter avslutad kurs.

Du bör vara medveten om att en avslutad preparandkurs inte garanterar en plats på våra utbildningar, utan endast hjälper dig att bli fullt behörig.


Självstudier på distans

Kurserna går på distans och du genomför dem över webben. De är inte lärarledda, vilket innebär att du enbart studerar efter ditt eget ansvar. Du kommer att studera via vår lärplattform Omniway och de prov och tester som du genomför där kommer till största delen att vara självrättande på plattformen. Endast några få delmoment kommer att bedömas av en utbildare.

Studietakt

Studietakten bestämmer du själv, men ett riktmärke är att det tar ca fem veckor per kurs. Tänk på att inte underskatta denna tidsåtgång. Det är lätt att tänka att du klarar kursen snabbare och lättare, men självstudier utan lärarledd undervisning kan ibland visa sig ganska tuff.

Om du påbörjar en preparandkurs, är våra förväntningar på dig att du också avslutar den. Din registrering kan av den anledning komma att avbrytas om du är inaktiv på kursen under en längre period än tre veckor.

Intyg

Efter avslutad kurs får du ett intyg som du själv kan hämta ner från din ansökan på yh-antagning.se. Det finns två typer av intyg: ”Deltagit med godkänt resultat” samt ”Deltagit i kursen men med ej godkänt resultat”. Blir du godkänd på kursen kommer din behörighet i din ansökan att uppdateras automatiskt.

Kostnad

Preparandkurserna är gratis. Kurserna är dock inte CSN-berättigade.

Vem får gå en preparandkurs?

Du kan bara söka till en preparandkurs hos oss i samband med att du söker någon av våra YH-utbildningar som kräver den särskilda behörighet som preparandkursen ger.

För att kunna starta en preparandkurs måste du också uppfylla, eller genom pågående studier vara på väg att uppfylla, den grundläggande behörigheten för yrkeshögskolestudier hos KUI.


Guide taggad med: preppkurs