KompetensUtvecklingsInstitutet

Vad innebär reell kompetens?

Uppdaterad

En person som inte har de formella meriterna i form av utbildning kan ändå besitta den kompetens som behörighetskraven pekar ut.

För personer som besitter värdefull kompetens, exempelvis i form av mångårig arbetslivserfarenhet och fortbildning i tjänsten, men som saknar den formella bakgrund som motsvarar grundläggande eller särskild behörighet, kan bedömning av reell kompetens vara ett bra alternativ.

Reell kompetens kan ge:

  1. Grundläggande behörighet
  2. Särskild behörighet till specifik utbildning 
  3. Tillgodoräknande av delkurser (kortare utbildningstid)

                                                       

Har du frågor om ansökan och antagning?


yhansokan@kui.se      019-10 00 80 

Guide taggad med: validering
warning Created with Sketch.