KompetensUtvecklingsInstitutet

Vad händer om jag har anmält mig till båda proven men inte klarar ett?

Uppdaterad

Om du inte blir godkänd i någon av proven kan du göra om det vid ett annat provtillfälle till en kostnad av 500 kr. Du anmäler dig på nytt på samma sätt som tidigare.

 

warning Created with Sketch.