KompetensUtvecklingsInstitutet

Kan jag göra det teoretiska provet i augusti och det praktiska provet i november?

Uppdaterad

Ja, du väljer när du vill genomföra de båda proven.

Om du vill bli klar snabbare finns alltid ett praktiskt prov cirka 14 dagar efter det teoretiska. Du behöver dock genomföra det praktiska provet inom ett år från att du genomförde och blev godkänd i det teoretiska provet. Annars behöver du göra om det teoretiska provet.

 

warning Created with Sketch.