KompetensUtvecklingsInstitutet

Vad är vård och omsorg utbildning?

Uppdaterad

Vård och omsorgsutbildning hos KUI kallas även för Undersköterska yrkesutbildning. Det är en gymnasial yrkesutbildning (komvux) för dig som tycker om att hjälpa och arbeta med människor. Under utbildningen lär du dig att utföra vård- och omsorgsarbete, använda medicinteknisk utrustning, dokumentera och kommunicera med brukare, närstående och personal.

Utbildningen ger dig en bred kompetens som kommer att vara värdefull och avgörande i arbetet där du möter människor i livets olika skeden. Arbetet innebär nära kontakt med människor, ibland från olika kulturer, och som ibland har sjukdomar som påverkar deras sätt att kommunicera. Dina arbetsinsatser kommer att vara mycket värdefulla och avgörande för många människor i livets olika skeden. Behovet av arbetskraft inom yrket förväntas vara stort under de närmaste åren, och du har goda möjligheter till jobb efter avslutad utbildning. Redan under utbildningen får du praktisera dina teoretiska kunskaper på en arbetsplats under din obligatoriska APL/Praktik.

Läs mer om utbildningen »


Guide taggad med: undersköterska
warning Created with Sketch.