KompetensUtvecklingsInstitutet

Måste jag klara skolan för att få CSN?

Uppdaterad

Ja, du måste klara ett visst antal poäng.

För att få studiemedel eller studiestartsstöd igen behöver du ha klarat de studieresultat som CSN ställer krav på. När du ansöker på nytt prövar CSN om du uppfyller kraven.

För komvuxstudier gäller:

Kravet på studieresultat är att du ska ha klarat 15 poäng per heltidsvecka med studiestöd. Om du har studerat på heltid ska du därför ha klarat 15 poäng per vecka med studiestöd. Om du har haft studiestöd för att studera på deltid (50 eller 75 procent av heltid), är kravet lägre. CSN räknar då om den tid du har haft studiestöd till heltidsveckor.

  • Om du har studerat på 50 procent av heltid multiplicerar du antalet veckor med studiestöd med 0,5 för att få fram antalet heltidsveckor.
  • Om du har studerat på 75 procent av heltid multiplicerar du antalet veckor med studiestöd med 0,75 för att få fram antalet heltidsveckor.

Läs mer om CSN här »

Guide taggad med: Studiebidrag Studielån Studiemedel
warning Created with Sketch.