KompetensUtvecklingsInstitutet

Hur fungerar det att validera yrkeserfarenhet?

Uppdaterad

Har du yrkeserfarenhet men saknar den formella kompetensen?

Då är validering ett bra alternativ för dig. Validering ger dig möjlighet att förkorta din studietid och snabbare få formell kompetens inom ditt yrkesområde. Vi har en gedigen och lång erfarenhet av att validera yrkesverksamma. 

Validering Barn och fritid

Validering inom Barn och fritid riktar sig till dig som arbetat länge inom barn- och fritidsverksamhet men saknar dokumentation på vad du kan. Du har ett inledande samtal om validering kan vara aktuellt. Under tre veckor får du beskriva och kartlägga dina yrkeskunskaper. Kartläggningen syftar till att beskriva och bedöma samt eventuellt validera kursmål från Barn- och fritidsprogrammet. Detta kan leda till en förkortad studietid.

Validering Vård och omsorg

Validering inom Vård och omsorg riktar sig till dig som arbetat länge inom vård- och omsorgsverksamhet men saknar dokumentation på vad du kan. Under tre veckor får du beskriva och kartlägga dina yrkeskunskaper. Kartläggningen syftar till att beskriva och bedöma samt eventuellt validera kursmål från Vård-och omsorgsprogrammet. Detta kan leda till en förkortad studietid.

Validering – fyra steg

Du som redan har yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom förskola- och fritidsverksamhet eller vård- och omsorgsverksamhet kan validera din kompetens. Validering innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa om det du redan kan och på så sätt snabbare nå dina mål.

Steg 1 • Information

 • Inledande samtal
 • Vad innebär validering och prövning?
 • Hur går validering till?
 • Centralt innehåll och kunskapskrav.

Steg 2 • Kartläggning och bedömning av befintlig kompetens

 • Du gör en självskattning av vilka kurser/delar av kurser som kan vara möjliga att validera.
 • Du har samtal med en lärare om vilka kurser/delar av kurser som bedöms vara möjliga att validera.
 • Genomgång av skriftliga dokument (betyg/ intyg).
 • Valideringsplan upprättas.

Steg 3 • Validering

 • Validering genomförs muntligt och skriftligt.
 • Du lämnar intyg från arbetsgivaren på att du har de praktiska erfarenheter som krävs. Praktisk validering kan även ske på ditt UtbildningsCenter.
 • Prövning för betyg mot kunskapskraven.

Steg 4 • Kompletterande utbildning

 • Vill du fortsätta med kompletterande utbildning upprättas en individuell studieplan.

Läs mer om Validering

Guide taggad med: Förkorta studietiden
warning Created with Sketch.