KompetensUtvecklingsInstitutet

Vad behöver vara med i en bokning?

Uppdaterad
Namn på deltagaren:Johan Johansson
Telefon:0701 234 567
Mail:johan.johansson@kui.se
Kontaktperson:Olle Olsson
Mail:olle.olsson@kui.se
Telefon:0701 234 567
Företag:KompetensUtvecklingsInstitutet
Adress:Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping
Referens:refnr.5230 Olle Olsson
Organisationsnr.556355-7395